En leilighet som ligger på Golf Alpin Hemsedal til utleie hele året.

4 – (6) Personer.
Pris Pr.Dag………………………..Fra…..800.- (1000.-)NOK
Pris Pr.Dag.Nyttår………………..Fra….1000.-(1200.-)NOK
Pris Vinterferie Uke (7),(8)og (9).Fra…6000.-(7000.-)NOK
Pris Påsken……Søn-Søn………..Fra…8500.-(10000.-)NOK
Pris Påsken……Ons-Søn………..Fra…7000.-(9000.-)NOK
Husk: Er ikke dette produktet ledig har vi også andre alternativer.

Lønner seg og Ringe for å avklare priser forhold til antall personer:90 64 96 38