Granheim Feriesenter ligger midt i mellom  Gol  17  kM
Hemsedal og Gol som ligger i Hallingdal.  Hemsedal                         13  KM
   Bergen 287 KM        
 Kommer du østfra følger du rv.7 gjennom Hønefoss      157 KM 
 Hallingdal til Gol og deretter rv. 52 17 km Oslo  207 KM
 mot Hemsedal. Drammen  192 KM 
 Vest fra følger du E16 til Borlaug og rv. 52 Larvik  277 KM 
 over Hemsedalsfjellet, gjennom Hemsedal Gøtedorg  527 KM 
 og 13 km mot Gol. Stockholm  737 kM